Tuesday, October 16, 2012

iPad Mini, Mediamarkt'?n dahili listelerinde g?r?nt?lendi


?

Apple, iPad Mini i?in hen?z resmi bir a??klama yapm?? olmasa da, cihaz Mediamarkt'?n dahili listelerinde kendini g?sterdi.?

?u ana kadar iPad Mini'nin varl???na dair en somut ?rneklerden biri olan listede renk, depolama ve ba?lant? ?zelliklerinin yan? s?ra, modellere ait fiyatland?rma bilgisi de yer edindi. S?z konusu listede iPad Mini i?in verilen renk se?enekleri siyah ve beyaz olarak kar??m?za ??karken, depolama se?eneklerinde alt s?n?r 8 GB, ?st s?n?r ise 64 GB olarak belirlenmi? durumda. Ba?lant? ?zelliklerine bak?ld???nda iPad Mini'nin Wi-Fi ve Wi-Fi+3G modellerinin bulundu?u g?r?lmekte. iPad Mini'nin fiyatland?rma bilgilerine bakt???m?zda ise, kar??m?za ?u ?ekilde bir liste ??kmakta.?

?

  • 8GB'l?k Wi-Fi modeli 249 avro
  • 8GB'l?k Wi-Fi+3G modeli 349 avro
  • 16GB'l?k Wi-Fi modeli 349 avro
  • 16GB'l?k Wi-Fi+3G modeli 449 avro
  • 32GB'l?k Wi-Fi modeli 449 avro
  • 32GB'l?k Wi-Fi+3G modeli 549 avro
  • 64GB'l?k Wi-Fi modeli 549 avro
  • 64GB'l?k Wi-Fi+3G modeli 649 avro

iPad Mini'nin en ucuz modelinin fiyat?na g?z ?n?ne al?nd???nda cihaz?n piyasadaki en g??l? rakibi olarak nitelendirilen Nexus 7 ile bu konuda pekte rekabet i?inde olmad??? dikkat ?ekiyor. Her ne kadar iPad Mini'nin varl??? konusunda bir liste ??km?? olsa da, Apple taraf?ndan konuyla ilgili olarak resmi bir a??klama gelmedi?ini belirtmekte fayda var. ?

?

Source: http://www.donanimhaber.com/iPad_Mini_Mediamarktin_dahili_listelerinde_goruntulendi-36869.htm

matt cain adastra holocaust remembrance day chesapeake energy dick clark death yom hashoah yolo

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.